Bijlage Inventarisatie naar hoe organisaties seksueel misbruik voorkomen en melden

De bijlage bevat een overzicht (inventarisatie) van ontwikkelingen op de beleidsterreinen van de verschillende ministeries voor het voorkomen en melden van seksueel misbruik.