Aanbiedingsbrief antwoorden Kamervragen ontwerpbegroting OCW 2021


De ministers Slob en Van Engelshoven sturen de Tweede Kamer de antwoorden op de Kamervragen over de ontwerpbegroting aan het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) voor het jaar 2021.