Kamerbrief bij advies meestertitel in het mbo-onderwijs

Minister Van Engelshoven stuurt de Tweede Kamer een brief met het advies van de Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs en Bedrijfsleven (SBB) over de introductie van de meestergezelroute in het bekostigde mbo-onderwijs. Daarbij gaat zij in op de motie van de Kamerleden Kuik (CDA) en Bruins (CU). De motie vraagt aandacht voor het belang van vakmanschap en de rol die mbo-opleidingen spelen bij het opleiden van vakmensen.