Animatie Ruimte in Regels, een flexibel mbo-aanbod voor leven lang ontwikkelen

Animatie Ruimte in Regels, een flexibel mbo-aanbod voor leven lang ontwikkelen

In een snel veranderende arbeidsmarkt is een leven lang ontwikkelen
voor iedereen belangrijk.

Daarom werken we hard om dit middels MBO-onderwijs mogelijk te maken.

Bijvoorbeeld via maatwerkonderwijs voor volwassen die werken of
op zoek zijn naar werk.

Steeds meer MBO-instellingen bieden dit aan maar hierbij ontstaan vragen vanuit beleidsmakers, docenten en regionale gesprekspartners.

Daarom is er nu de brochure ‘Ruimte in regels’.

Hierin staan antwoorden op vragen van docenten en beleidsmakers die betrekking hebben op een leven lang ontwikkelen.

De brochure licht toe waar de ruimte voor bekostigde en niet-bekostigde
MBO-instellingen zit en hoe zij deze ruimte kunnen gebruiken om
binnen hun eigen beleid innovatieve en flexibele onderwijsprogramma’s te
ontwikkelen.

Volwassenen die jarenlange werk- en leerervaring hebben hoeven in
veel gevallen niet al het onderwijs te volgen.

De instelling mag voor deze groep onder bepaalde voorwaarden afwijken van de urennorm of vrijstellingen voor examens geven.

De derde leerweg biedt nog meer ruimte voor maatwerk omdat hier geen regels voor de urennorm of studieduur gelden.

Ook kunnen instellingen certificaattrajecten aanbieden met voor de arbeidsmarkt relevante onderdelen van MBO-opleidingen.

Weten hoe dit precies werkt?

Raadpleeg de brochure via www.rijksoverheid.nl/ruimteinregelsmbo-levenlangontwikkelen.