Beantwoording Kamervragen ontwerpbegrotingen 2021 (H IIA, IIB, VII en Gemeentefonds)

Minister Ollongren  stuurt de antwoorden op de schriftelijke Kamervragen van de Tweede Kamer over de Ontwerpbegrotingen 2021 van de Staten-Generaal (IIA), de overige Hoge Colleges van Staat, Kabinetten van de Gouverneurs en de Kiesraad (IIB), het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII) en het Gemeentefonds.