Beantwoording Kamervragen over bericht tv-spot anti-abortusweek en critici

Minister De Jonge stuurt zijn antwoorden op vragen over het bericht 'Tv-spotje voor anti-abortusweek; critici noemen wervingsactie 'misleidend''. De vragen zijn gesteld door het Tweede-Kamerlid Ellemeet (GroenLinks).