Beantwoording Kamervragen over dreigende uitval zorgpersoneel door stress

Minister Van Ark beantwoordt vragen over het artikel ‘Straks hebben we misschien wel bedden, maar geen personeel voor een tweede golf’.