Beantwoording Kamervragen over het nauwelijks openbaar maken van medicijnonderzoek

Antwoorden van minister Van Ark op de Kamervragen over het nauwelijks openbaar maken van medicijnonderzoek.