Beantwoording vragen Besluit energie vervoer 2021


Staatssecretaris Van Veldhoven beantwoordt vragen van de vaste commissie voor Infrastructuur en Waterstaat (IenW) over het Besluit energie vervoer voor het kalenderjaar 2021.