Besluit op Wob-verzoek over Bakaert Combustion Technology te Assen

Besluit op een verzoek om informatie over Bakaert Combustion Technology te Assen. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).