Besluit op Wob-verzoek over betrokkenheid privéaangelegenheid woonhuis Horst aan de Maas

Besluit op een verzoek om informatie over betrokkenheid van het ministerie van Binnenlandse Zaken bij de bouw en daarmee gemoeide grondtransacties van het woonhuis van staatssecretaris Knops in Horst aan de Maas. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).