Besluit op Wob-verzoek over café Demandt ‘t Stoakhoes

Besluit op een verzoek om informatie over Café ‘t Stoakhoes te Urmond. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).