Besluit Wob-verzoek over l'escaut woonservice

Besluit op een verzoek om informatie over het bedrijfsdossier van l’escaut woonservice te Vlissingen inzake gezondheidsklachten. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).