Bijlage 1 – Nota van wijziging beperking verliesverrekening