Visie Duurzame Energiedragers in Mobiliteit

De visie Duurzame Energiedragers in Mobiliteit is een verdere uitwerking van het onderdeel over duurzame energiedragers van het hoofdstuk Mobiliteit van het Klimaatakkoord.