Bijlage 2 – Nader rapport nota van wijziging beperking verliesverrekening