Monitoringsverslag AFID richtlijn

Het verslag gaat over de inzet van Nederland bij het realiseren van de infrastructuur voor alternatieve brandstoffen op de weg.