Bijlage 4 – Ramingstoelichtingen incl. certificering beperking verliesverrekening en BIK