Geannoteerde agenda Raad Buitenlandse Zaken van 12 oktober 2020

De Raad bespreekt de situatie in Wit-Rusland, de ontwikkelingen in Nagorno-Karabakh en het EU Actieplan Mensenrechten en Democratie. Daarnaast bespreekt zij de mensenrechtensituatie in Rusland, de betrekkingen met Latijns-Amerika en de Cariben, de Pristina-Belgrado dialoog en de EU-bijdrage aan het multilaterale systeem.