Kamerbrief met reactie op moties over luchtvaart en toezegging stikstof


Minister Van Nieuwenhuizen gaat in op de motie van de Kamerleden Kröger (GroenLinks) en Paternotte (D66) over de toezichthoudende taken van de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) voor de luchtvaart. Daarnaast gaat zij in op de motie van de Kamerleden Laçin (SP) en Paternotte over controles bij niet-Nederlandse luchtvaartmaatschappijen. Ook beantwoordt zij een vraag uit het algemeen overleg Externe Veiligheid van 10 juni 2020 over stikstof.