Overgangsmaatregel accijnszegels

Dit betreft communicatie naar de twee Nederlandse branche organisaties van tabaksproducten over de overgangsmaatregel bij de introductie van het nieuwe accijnszegel.