Toezicht op leeftijdsonderzoeken

 Het jaarbericht gaat over het toezicht  van de Inspectie Justitie en Veiligheid, de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd en de Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming op de toepassing van het leeftijdsonderzoek in de asielprocedure. Het gaat om de jaren 2018 en 2019.