Uitstelbrief beantwoording Kamervragen over de totstandkoming van een nieuwe EU-drugsstrategie

Minister Van Ark laat weten dat zij de vragen over de totstandkoming van een nieuwe EU-drugsstrategie niet binnen de gestelde termijn kan beantwoorden.