Kamerbrief intrekken ontwerpbesluit subsidiëring sloop- en ombouwkosten pelsdierhouderij

Minister Schouten meldt de Eerste Kamer dat zij het ontwerpbesluit subsidiëring sloop- en ombouwkosten pelsdierhouderij van 12 juni 2020 intrekt.