Beantwoording vragen over de jacht op wilde zwijnen zonder deugdelijke schietvaardigheidstoets

Minister Schouten beantwoordt vragen over de jacht op wilde zwijnen zonder deugdelijke schietvaardigheidstoets.