Benoeming Gemeenschappelijk Hof van Justitie

De Rijksministerraad heeft besloten mevrouw mr. A.S. Arnold voor te dragen als lid van het Gemeenschappelijk Hof van Justitie. De voordracht is gedaan door minister Dekker voor Rechtsbescherming, mede namens zijn ambtgenoten van Aruba, Curaçao en Sint Maarten. De benoeming gaat in op 1 maart 2021.

Mevrouw Arnold is op dit moment raadsheer bij het Hof Amsterdam (sector civiel).