Besluit op Wob-verzoek over bijlage B van het CITES-verdrag

Besluit op een verzoek om informatie over  het handhavingsdocumenten diersoorten op bijlage B van het CITES-verdrag. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).