Aanbiedingsbrief bij memorie van antwoord voorstel wetswijziging van wet Wet natuurbescherming en de Omgevingswet

MInister Schouten biedt een memorie van antwoord over het voorstel van wet tot wijziging van de Wet natuurbescherming en de Omgevingswet.