Uitstelbrief beantwoording Kamervragen over lacunes in beoordeling door WER van onderzoek naar landbouwgif in koeienmest

Minister Schouten meldt dat zij Kamervragen niet op tijd kan beantwoorden. De vragen gaan over lacunes (onvolledigheden) in de beoordeling door onderzoeksinstituut Wageningen Environmental Research van het onderzoek naar landbouwgif in koeienmest bij veebedrijven in weidevogelgebieden in Gelderland.