Van Parijs naar praktijk: bekostiging en besturing van de decentrale uitvoering van het Klimaatakkoord

De Raad voor het Openbaar Bestuur adviseert over de uitvoeringskosten van het Klimaatakkoord voor gemeenten, provincies en waterschappen.