Beantwoording Kamervraag over 6e voortgangsrapportage natuur

Minister Schouten beantwoordt een aanvullende vraag over de 6e voortgangsrapportage natuur 2019. De antwoorden op de overige vragen die de Eerste Kamer heeft gesteld volgen later.