Toezichtsrapport CTIVD nummer 72

De Commissie van Toezicht op de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten heeft de inzet van bijzondere bevoegdheden ter ondersteuning van een goede taakuitvoering van de AIVD en MIVD onderzocht. Het onderzoek gaat over de periode 1 mei 2018 tot 1 november 2019.