Toezichtsrapport CTIVD nummer 72: Methodiek

De Commissie van Toezicht op de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten heeft de inzet van bijzondere bevoegdheden ter ondersteuning van een goede taakuitvoering van de AIVD en MIVD onderzocht. Deze bijlage bij het toezichtsrapport beschrijft de onderzoeksmethodiek.