Actualisering overzicht budgettaire besluitvorming na Najaarsnota

Minister Hoekstra van Financiën stuurt de Tweede Kamer een geactualiseerd overzicht van de gevolgen voor de overheidsfinanciën van de besluitvorming tussen Najaarsnota en vandaag. Een uitsplitsing van de individuele maatregelen tussen Najaarsnota en het vorige overzicht van 27 januari is weergegeven in de brief uit januari.