Antwoord op schriftelijke vragen over het bericht over proef met sneltesten voor studenten

Minister Van Engelshoven beantwoordt Kamervragen naar aanleiding het bericht 'Proef met sneltesten voor studenten in Groningen op Zernike'.