Evaluatie subsidieregeling opvang kinderen van ouders met trekkend/varend bestaan

Evaluatie van de subsidieregeling opvang kinderen van ouders met trekkend/varend bestaan. De hoofdvraag van de evaluatie van deze subsidieregeling luidt: Is de subsidieregeling opvang kinderen van ouders met trekkend/varend bestaan doeltreffend en doelmatig om deze kinderen goed onderwijs te laten volgen en zijn er andere mogelijkheden om hetzelfde doel te bereiken?