Nota naar aanleiding van het verslag Wet uitvoering Bunkerolieverdrag BES


Minister Van Nieuwenhuizen reageert op het verslag van de vaste Kamercommissie voor Infrastructuur en Waterstaat (IenW) van de Tweede Kamer over het wetsvoorstel tot wijziging van Boek 8 van het Burgerlijk Wetboek BES ( Bonaire, Sint-Eustatius en Saba). Het wetsvoorstel gaat over de uitvoering van het Internationaal Verdrag voor de wettelijke aansprakelijkheid voor schade door verontreiniging door bunkerolie.

Nota naar aanleiding van het verslag Wet uitvoering Bunkerolieverdrag BES (PDF | 4 pagina's | 216 kB)