Aanbiedingsbrief bij nota van wijziging en nota naar aanleiding van het verslag Wet digitale melding vermissing rijbewijs


Minister Van Nieuwenhuizen stuurt de nota naar aanleiding van het verslag en een nota van wijziging over het wetsvoorstel Wet digitale melding vermissing rijbewijs naar de Tweede Kamer.