Beantwoording Kamervragen over het bericht 'Vertraging ggz-indicaties in de Wlz door hoge aantal aanvragen'

Staatssecretaris Blokhuis beantwoordt vragen over het bericht 'Vertraging ggz-indicaties in de Wlz door hoge aantal aanvragen'.