Besluit op Wob-verzoek inzake Werkgroep Advies Wet Wapens

De minister van Justitie en Veiligheid heeft op 9 maart 2021 een beslissing genomen naar aanleiding van een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur. Het verzoek betreft de openbaarmaking van informatie met betrekking tot de vergaderingen/notulen van de Werkgroep Advies Wet Wapens en Munitie.