Besluit op Wob-verzoek over perceelsgebruik in Steenbergen en Nieuw-Vossemeer

Besluit op een verzoek om informatie over welke agrarische ondernemer(s) percelen te Steenbergen en te Nieuw-Vossemeer in
gebruik hebben opgegeven in de Gecombineerde opgaven over de periode 2016 tot en met 2020. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).