Besluit Wob-verzoek jury prijsvraag werkdrukverlaging leraren

Besluit op een verzoek om documenten over de samenstelling van de jury die de ingezonden voorstellen in de 1e ronde van de Starthub prijsvraag voor werkdrukverlaging bij leraren heeft beoordeeld. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).