Kamerbrief publicatie Het Resultaat Telt 2019

Minister Van Ark meldt dat de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd op 9 maart 2021 het rapport 'Het Resultaat Telt 2019' publiceert. Dit is een publicatie over de manier waarop de inspectie kwaliteitsindicatoren gebruikt in haar toezicht op de sector medisch specialistische zorg.