Tijdlijn regeling Tegemoetkoming Vaste Lasten

Tijdlijn van de momenten van politieke besluitvorming over de Tegemoetkoming Vaste Lasten, het moment waarop de aanvraag voor goedkeuring is ingediend bij de Europese Commissie, het moment waarop de Europese Commissie haar goedkeuring heeft verleend, en het moment waarop de regeling is opengesteld.