Beslissing op Wobverzoek van 14 december 2020 inzake MH17

De minister van Justitie en Veiligheid heeft op 14 april 2021 een besluit genomen op een verzoek in het kader van de Wet openbaarheid van bestuur.

Het verzoek heeft betrekking op MH17. De bijgaande documenten zijn openbaar gemaakt.