Besluit op Wob-verzoek over fiscale beleggingsinstellingen en wijziging Mutual Agreement Nederland en Zwitserland

Besluit op een verzoek om informatie over fiscale beleggingsinstellingen en de wijziging van de Mutual Agreement tussen Nederland en Zwitserland. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).