Kamerbrief ijzeren voorraad persoonlijke beschermingsmiddelen en medische hulpmiddelen bij crises

Minister Van Ark informeert de Tweede Kamer over de kaders voor het aanleggen van een ijzeren voorraad persoonlijke beschermingsmiddelen en medische hulpmiddelen.