Spreektekst minister Van Nieuwenhuizen bij ontvangst advies Roemer

“De kwaliteit van het rijonderwijs en de rijscholen móet omhoog. Jonge bestuurders, rijbewijs pas net op zak, eindigen te vaak in de verkeerde statistieken. Met dit advies slaan we een nieuwe weg in. De weg van examentraining naar rijonderwijs.”
Dat zei de minister op woensdag 14 april bij de ontvangst van het rapport-Roemer

Meneer Roemer, beste leden van de begeleidingsgroep, dames en heren,
Heel hartelijk dank.

Het voelt voor mij als de dag van gister dat ik het startdocument van de Alliantie Samen Sterk ontving.
Dat is inmiddels alweer tien maanden geleden. Er is sindsdien veel gebeurd.
We hebben ons nog steeds aan de coronaregels te houden. Maar ik ben blij dat we elkaar op deze manier toch kunnen ontmoeten.

Complimenten voor jullie advies. Er is hard gewerkt, samen met de branche.
Het is al met al een stevig advies. Zowel in omvang als qua inhoud.
En dat is volkomen terecht, want de kwaliteit van het rijonderwijs en de rijscholen móet omhoog.
Dát was ook de reden dat ik om dit advies heb gevraagd.

Jonge bestuurders, rijbewijs pas net op zak, eindigen te vaak in de verkeerde statistieken.
Onder de 24 jaar loop je vijf keer zoveel kans op een ongeval dan wanneer je tussen de 30 en 60 bent.
En van elke tien die het verkeersexamen afleggen, slagen er slechts vijf. Dat vind ik echt te weinig.

Daarnaast zien we ook heel andere misstanden.
Van prijsvechters die stunten met bodemprijzen, of betalen voor lessen die je nooit gaat krijgen. Tot fraude met look-a-likes bij de examens.
Dat móet veranderen.
En dat kán veranderen.

Uw advies laat daar geen misverstand over bestaan.
Als ik het heel kort samenvat, zeggen jullie: we moeten van examentraining naar echt onderwijs.
Leerlingen moeten niet alleen leren hoe zij over die ene examendrempel heen komen. Maar ook hoe zij daarna alle andere verkeersdrempels veilig kunnen nemen.

Drie richtingen in uw advies spreken mij aan.
Ten eerste.
Het rijexamen bepaalt momenteel zo’n beetje de hele inhoud van de opleiding. Terwijl voor het rijonderwijs en scholen geen kwaliteitseisen gelden.
Ik onderschrijf dan ook het advies om daar eisen aan te gaan stellen.

Ten tweede.
De praktische kant van hoe een auto werkt, is één ding. Maar het leren nemen van beslissingen kost tijd. Voor anticiperen en herkennen van gevaar is ervaring nodig.
Vandaar dat het anders opknippen van de opleiding en examens me ook zeer aanspreekt.

En dan ten derde.
Meer grip op de sector. Door de opzet van een register voor rijscholen. En eisen aan de opleiding voor instructeurs. Dat draagt niet alleen bij aan een hogere kwaliteit. Maar ook aan het tegengaan van misstanden.
Kortom, in grote lijnen steun ik uw advies.

Maar, zoals ik zei, er is in de afgelopen maanden een hoop gebeurd. Niet in de laatste plaats het aftreden van het kabinet.

Het past mij als demissionair minister niet om nu vergaande besluiten te nemen.
Toch wil ik geen tijd verloren laten gaan. Daarom ga ik kijken wat ik wel kan doen.

Ten eerste.
Het is mij de afgelopen maanden duidelijk geworden dat de branche zeer bereid is om tot een kwaliteitsslag te komen. En die drive wil ik beantwoorden.

Nou ben ik al in gesprek met de branche en met examenpartners CBR en IBKI. Over de quick wins. Maar ook bij vervolgstappen wil ik uw begeleidingsgroep actief betrekken.
Wat daarbij zou helpen, is als de branche zich verder verenigt.
De Alliantie Samen Sterk stemt hoopvol. Maar mijn dringende oproep is om nog meer onderlinge verbinding te zoeken.

Het tweede is het voorbereiden van de besluitvorming door een nieuw kabinet.
Voor veel maatregelen moeten wetten en regels worden aangepast. Dus wat ik alvast doe, is die maatregelen toetsen.
Of ze kunnen worden uitgevoerd. Hoeveel het kost. Wat de juridische gevolgen zijn. En wat de planning zou zijn.

En wat betreft uw voorstel voor de curriculumcommissie:
Een nieuw zelfstandig bestuursorgaan dat moet toezien op de kwaliteit van de branche.
Een ingrijpend voorstel. Waarvan ik ga onderzoeken hoe we dit het beste kunnen voorbereiden voor een volgend kabinet.

Ten derde zal ik collega-minister Slob aanschieten, van Onderwijs.
Ik herinner me goed dat mijn kinderen op de basisschool verkeersles hadden. En hun fietsexamen aflegden.  
Maar ik ga toch aandacht vragen voor het belang van (a) meer - en vooral terugkerend - verkeersonderwijs.
En (b) verkeersles, ook op de middelbare school.
Want ook hier geldt: jong geleerd is oud gedaan.

Het belang van goed rijonderwijs behoeft geen toelichting.
Met uw advies in de hand gaan we daar de schouders onder zetten. En slaan we een nieuwe weg in. De weg van examentraining naar rijonderwijs.

Dank u wel.