Aanbieding 2e nota van wijziging wetsvoorstel wijziging Wet BRP en Wet bap BES

Staatssecretaris Knops stuurt de 2e nota van wijziging bij het wetsvoorstel tot wijziging van de Wet basisregistratie personen (Wet BRP) in verband met het bevorderen van de goede uitvoering van die wet op enkele onderdelen en het herstellen van enige omissies, alsmede van de Wet basisadministraties persoonsgegevens BES (Wet bap BES) in verband met het opnemen van gegevens over kinderen die op het moment van de geboorte niet meer in leven zijn of omtrent wie een akte in een openbaar lichaam is opgemaakt die vermeldt dat het kind op het ogenblik van de aangifte niet in leven is, dan wel die zijn overleden zonder zelf ingeschrevene te zijn.