Aanbieding 9e incidentele suppletoire begroting 2021 OCW

Ministers Van Engelshoven en Slob sturen de Tweede Kamer de 9e incidentele suppletoire begroting 2021 van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) met aanvullende uitgaven vanwege COVID-19. Het gaat om extra middelen voor zelftesten in het middelbaar beroepsonderwijs en het hoger onderwijs.